S

Maris Saagpakk
Ambivalentsus baltisaksa naiste mälestustekstides

Liina Saarlo
Regilaul tuulte pöörises. Eesti folkloristika poliitiliste muutuste ajajärgul 20. sajandi keskel

Edward Said  

Mõtisklusi pagulusest (Teooriavahendus; ainult trükiväljaandes)

Aija Sakova
Kohustus kannatada, et näha ja mõista. Ene Mihkelsoni ja Ingeborg Bachmani kirjanikunägemus

Reading Estonian Literature through a German Lens. How Ivar Ivask Became a World-Renowned Literary Scholar

Tiina Saluvere
Millisena paistab meile nõukogude aeg? (Saatesõna)

Kaebekirjade kiituseks ehk kommentaariks ühele arhivaalile (Arhiivileiu saateartikkel)

Inga Sapunjan
Maailmakirjanduse paabel kutsub teisi keeli kuulama. ICLA konverents Viinis, 21.07–27.07.2016 (Varia) 

Virve Sarapik
Noor-Eesti antifuturismist

Sammas ja labürint: Jüri Ehlvesti tekstuaalsest ruumist

Üksildus küberruumis: autori individuaalsus ja teksti autonoomia


Anneli Saro
Theatre: Stability and Dynamics

The Dynamics of the Estonian Theatre System: in Defence of Repertoire Theatre

Postdramaatiline teater ja autobiograafiline lavastus sotsiaalses kontekstis

Representatsioon, presentatsioon ja kohalolu teatris (Saatesõna)

Reaalsuse re/presenteerimise strateegiad etenduskunstides

Intervjuu Merle Karusooga

Dynamics of Crossing Borders. The Case of Hella Wuolijoki


Jean-Pierre Sarrazac
Tunnistaja ning rapsood ehk jutuvestja tagasitulek (Teooriavahendus)

Mari Sarv
Veel kord regilaulu parallelismist, poeetilisest sünonüümiast ja analoogiast

Willmar Sauter
Theatre – a Building, a Company, an Art Form: Terminology versus Reality

Karin Sibul
Eesti Vabariigi sümboolne kapital ja suuline tõlge aastatel 1918–1940

Teatrietenduste sünkroontõlkest eesti keelest vene keelde aastatel 1944–1991

Kirsten Simmo
„Tabamata ime“ tabatud proovid (Arhiivileiu saateartikkel)

Kaia Sisask
Mõningaid tähelepanekuid Johannes Aaviku kirjanduslikust prantsuse-orientatsioonist ja tõlketegevuse spetsiifikast

Ene-Reet Soovik
Kolm Eesti Robinsoni: Daniel Defoe romaan eesti tõlkes

Kodu käsitlused Jaan Kaplinski luules


Jurgita Staniškytė
The Shifting Point: Rewriting the Theatre Tradition on the Margins of Postmodern Culture

Elin Sütiste
Tõlkelugu ja kultuurimälu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.