Kolleegium

Peatoimetaja: Marin Laak - Eesti Kirjandusmuuseum

 

Rahvusvaheline toimetuskolleegium:

Tiina Ann Kirss - Tartu Ülikool (kolleegiumi esimees)

Luule Epner - Tallinna Ülikool 

Satu Grünthal - Helsingin Yliopisto

Cornelius Hasselblatt -  akadeemik (Groningen)

Robert Hughes - Ohio State University
Maire Jaanus - Columbia University, Barnard College

Pirkko Koski - Helsingin Yliopisto

Leena Kurvet-Käosaar - Eesti Kirjandusmuuseum / Tartu Ülikool

Arne Merilai - Tartu Ülikool

Daniele Monticelli - Tallinna Ülikool

Sirje Olesk - Helsingin Yliopisto

Thomas Salumets - University of British Columbia

Virve Sarapik - Eesti Kunstiakadeemia

Anneli Saro - Tartu Ülikool 

Jaan Undusk - Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, akadeemik

Piret Viires - Tallinna Ülikool


Keele- ja tegevtoimetaja:

Kanni Labi - Eesti Kirjandusmuuseum


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.