L

Marin Laak

Noor-eesti rollist eesti kirjandus- ja kultuuriloos (Saatesõna)


Eessõna


Saateks


Eksiilkirjanduse pingeväljadest tekstide ja kontekstide kaudu (Saatesõna)


Kirjanduslikest kontaktidest läbi raudse eesriide


Saateks


Unelõiv ja Saarepiiga: Jüri Talveti kirjanduslik "Kalevipoeg"


Saateks


Dynamics Across Borders in Literature, Theatre, and the Humanities (Saatesõna)


Kirjandus ja digitaalne tehnoloogia

 

Mari Laaniste

Sõjakaadrite sobitamine isamaa ekraanidele. Sõda taasiseseisvumisjärgses eesti mängufilmis


Andrus Laansalu

Kirja masina ekstaatiline ümberkonstrueerimine (Varia)


Kanni Labi

Isamaalaulud ja okupatsioonirežiim – nostalgia, utoopia ja reaalsus


Saateks


Saateks


Anne Lange

Maria Tymoczko angažeeritud tõlketeadus (Teooriavahenduse saateartikkel)


Tõlkepoeetikast teksti ja keele taustal


Pille-Riin Larm

Meistrist epigooniks, epigoonist ikooniks: Jakob Liivi luule retseptsioonist


Ärkamisaeg, Noor-Eesti ja miski nende vahel. Eesti kirjandusloo küsimusi Juhan Kunderi näitel

 

Anne-Marie Le Baillif

Kurjus ja tema teisik


Philippe Lejeune

Autobiograafiline leping (Teooriavahendus)


Tanel Lepsoo

Representatsioon, presentatsioon ja kohalolu teatris (Saatesõna)


Tunnistamisest ja draama uuenemisest. Jean-Pierre Sarrazaci teatriteooria (Teooriavahenduse saateartikkel)


Intervjuu Merle Karusooga 


Vēsma Lēvalde
Lavastaja kui tõlkija: läti lavastaja Oļģerts Kroders

Airi Liimets

Koolinoorte elustiilist ja selle uurimisest nõukogudeaja Eestis 


Enn Koemetsa kirjad Heino Liimetsale 1942–1963 ehk kuidas on kasvatatud teadlaseks (Arhiivileiu saateartikkel) 

 

Mihhail Lotman

Värss ja proosa (Teooriavahendus)


Retsensioon Vjatšeslav Ivanovi LKEsse esitatud artiklile „Poeetika“ (Arhiivileid)


Maria-Kristiina Lotman

Antiikvärsimõõdud eesti tõlgetes 19. sajandi lõpul – 20. sajandi esimesel poolel 


Parallelistlik poeetika (Saatesõna)


Ühest Juri Lotmani retsensioonist ja nõukogude aja entsüklopeediatest
  (Arhiivileiu saateartikkel)


Liina Lukas

Noor-Eesti ja saksa kirjandus


Bildungsroman – veel üks Tartu lisandus romaaniteooriasse (Teooriavahenduse saateartikkel)


Saateks


Maailmakirjanduse mõõtmisest meil ja mujal


Erich Auerbachi maailmakirjanduse filoloogia. Saatesõna tõlkele


Leo Luks

Ülev ei Kivisildniku luules. Üks lugemisviisCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.