Autoritele

 

Ajakiri avaldab akadeemilisi originaaluurimisi,  peamiselt kirjandus-, kultuuri- ja teatriteaduse alal.

 

Avaldamisettepanek koos artikli lühikese tutvustusega (300 sõna) palume saata vabanumbri või erinumbri koostajatele võimalikult varakult. Täistekstide saatmise tähtaegu saate jälgida meie kodulehel, vt järgmised numbrid.

 

NB! Palume autoritel kinni pidada tähtaegadest

 

Kaastöö esitamisel palume see vormistada standardlehekülgedes:

-  Times New Roman

-  reavahe 1,5

-  kirja suurus 12

 

Artikli maksimaalne maht on 25 lk (koos kirjandusega).

Täpsem vormistusjuhend on paremmenüüs.

 

Sic! Ajakiri on eelretsenseeritav,

kaastöö avaldatakse positiivse retsensiooni korral

 

 

Avaldame kaastöid ka järgmistes rubriikides:

- MANIFEST:  programmiline essee

- TEOORIAVAHENDUS: erialase teoreetilise artikli tõlge ja saatesõna

- ARVUSTUS: retsensioon või ülevaateartikkel erialakirjandusest

- ARHIIVILEID: kommenteeritud ja saatesõnaga allikapublikatsioon

- INTERVJUU

 

Kaastööd ja kõik ettepanekud on oodatud!

methis@kirmus.ee/ marin.laak@gmail.com

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.