Järgmised
Methis 30, 2022 (sügis):


eestikeelne erinumber "Keskkonnaliikumised".


Külalistoimetajad: Ulrike Plath, Kadri Tüür, Elle-Mari Talivee (Tallinna Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)Methis 31/32, 2023 (kevad-sügis): 

ingliskeelne erinumber "Translation and multilingualism in the history of translated literature"
("Tõlkimine ja mitmekeelsus tõlkekirjanduse ajaloos")

Külalistoimetajad: Daniele Monticelli, Maris Saagpakk, Anna Verschik (Tallinna Ülikool)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.