JärgmisedMethis 29, 2022 (kevad):


Koostamisel on eestikeelne kirjanduse ja avatuse erinumber, mis on pühendatud Jaan Kaplinski ja Ilmar Laabani loomingule. 


Erinumber koostatakse ski 80. sünnipäeva konverentsi "Luuletused on olnud maakeral juba eotseenist saadik" ettekannete ja Ilmar Laabani 100. sünniaastapäeva konverentsi "Luule on ülev ehmatus" ettekannete põhjal.  


Koostajad, toimetajad: Marin Laak, Ene-Reet Soovik

(Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool)Methis 30, 2022 (sügis): 


eestikeelne erinumber "Keskkonnaliikumised".


Külalistoimetajad: Ulrike Plath, Kadri Tüür, Elle-Mari Talivee (Tallinna Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)Methis 31-32, 2023 (kevad-sügis):

ingliskeelne erinumber "Translation and multilingualism in the history of translated literature" ("Tõlkimine ja mitmekeelsus tõlkekirjanduse ajaloos")

Külalistoimetajad: Daniele Monticelli, Maris Saagpakk, Anna Verschik (Tallinna Ülikool)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.