Methis nr 9-10 (kevad-sügis 2012)

Tõlkeloo erinumber

doi: 10.7592/methis.v7i9/10

Koostajad, toimetajad: ANNE LANGE, DANIELE MONTICELLI

Toimetajad: Anne Lange, Daniele Monticelli

Keeletoimetaja: Katrin Raid
Resümeede toimetaja: Daniel Warren


SISUKORD


Saateks

Anne Lange, Daniele Monticelli - Kuidas kirjutatakse tõlkelugu?


ARTIKLID


1. Kristiina Ross - Heinrich Stahli ja Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlke kõrvutus

2. Janika Päll - Eesti antiigitõlke traditsioonid

3. Maria-Kristiina Lotman - Antiikvärsimõõdud eesti tõlgetes 19. sajandi lõpul – 20. sajandi esimesel poolel

4. Krista Mits - Pilk ingliskeelse kirjanduse tõlgetele 18. sajandi lõpust 20. sajandi algusveerandini 

5. Aile Möldre - Ilukirjanduse tõlked 20. sajandi esimese poole Eesti ja Soome raamatutoodangus (1900–1940)

6. Katiliina Gielen - Marta Sillaotsa eksplitsiitne ja implitsiitne tõlkepoeetika

7. Ene-Reet Soovik, Kaisa Vaher - Kolm Eesti Robinsoni: Daniel Defoe romaan eesti tõlkes

8. Alari Allik - Pilgusadu läbi elu: Ono no Komachi tõlkimisest 

9. Elin Sütiste - Tõlkelugu ja kultuurimälu 


TEOORIAVAHENDUS


10 Maria Tymoczko - Tõlkimine ja poliitiline angažeeritus.  Aktivism, sotsiaalne muutus ja tõlkimise roll geopoliitilistes nihetes 

Anne Lange, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov - Maria Tymoczko angažeeritud tõlketeadus 


ARVUSTUS


H. K. Riikonen - Tõlkeloo arvukad dimensioonid 


ARHIIVILEID


Katiliina Gielen - Noore Ain Kaalepi kirjad Marta Sillaotsale Nõmmele Valguse tänavaleCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.