Methis nr 1-2 (kevad-sügis 2008)

Noor-Eesti erinumber

"Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus"

ISBN 978-9949-418.93-0 (trükiversioon)
Doi: 10.7592/methis.v1i1-2


Koostajad: MARIN LAAK, SIRJE OLESK
Toimetaja: Marin Laak
Keeletoimetajad: Maarja Hollo, Katrin Raid
Korrektuur: Maarja Hollo, Johanna Ross, Pille-Riin Larm

Resümeede tõlked: Tiina Ann Kirss

SISUKORD

 

Tiina KirssSaateks

Sirje Olesk, Marin Laak – Noor-eesti rollist eesti kirjandus- ja kultuuriloos

 

ARTIKLID

 1. Jüri KivimäeNoor-Eesti tähendust otsides: vanu ja uusi mõtteid
 2. Cornelius Hasselblatt Sajand hiljem. Mida Noor-Eesti tegi ja mida ta ei teinud
 3. Jüri TalvetMis Noor-Eesti Liivi-kaanonisse ei mahtunud
 4. Ülar PloomRidala ikoonikast sümbolismi esteetika taustal
 5. Tiina Ann KirssPegasus ja puuhobune. James Joyce’i „Kunstniku noorpõlveportree” ja Friedebert Tuglase „Felix Ormusson”
 6. Antoine ChalvinJohannes Aavik ja prantsuse keel
 7. Kaia SisaskMõningaid tähelepanekuid Johannes Aaviku kirjanduslikust prantsuse-orientatsioonist ja tõlketegevuse spetsiifikast
 8. Mirjam HinrikusJ. Randvere „Ruthist”  eesti kirjandusliku dekadentsi ühest esimesest näitest
 9. Rutt HinrikusNoor-Eesti ja naised
 10. Ülle PärliVene kirjandus venestusaja eesti koolides
 11. Lea PildKüsimus „vene mõjust” F. Tuglase artiklis „Valeri Brjussov”
 12. Liina LukasNoor-Eesti ja saksa kirjandus
 13. Mari TarvasMõtisklusi Rilkest
 14. Katri Aaslav-TepandiNoor eesti teater ja Noor-Eesti
 15. Jaanus KulliBernhard Linde. Noor-Eesti vooriülem
 16. Tiiu TalvistuNoor-Eesti kunstnikud
 17. Virve SarapikNoor-Eesti antifuturismist
 18. Tiit HennosteNoor-Eesti enesekoloniseerimisprojekt. Teine osa. Kirjandusmõtteviisid ja nende suhted kolonialismiga 20. sajandi algupoole eesti kirjanduses
 19. Daniele MonticelliNoor-Eesti projektist praeguse Eesti kultuurilis-poliitilise diskursuse taustal. Kriitilised ülestähendused
 20. Rein VeidemannÜhe (suure) kultuurinarratiivi saatus: Noor-Eesti


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.