Methis nr 4 (sügis 2009)

Vabanumber

Doi: 10.7592/methis.v3i4


Toimetaja: ANDRUS ORG

Keeletoimetaja: Maarja Hollo
Resümeede tõlkija: Tiina Ann Kirss

 

SISUKORD

 

Andrus Org  Saateks

 

ARTIKLID

 

1.        Janek Kraavi  Eesti patsient. Haiguse ja haige inimese kujutamise mudel 19. sajandi eesti kultuuris ja kirjasõnas

2.        Marju Mikkel  Nooreestlased arvustuses ja arvustajatena: lugejakontseptsioonist 20. sajandi alguse kriitikas

3.        Pille-Riin Larm  Meistrist epigooniks, epigoonist ikooniks: Jakob Liivi luule retseptsioonist

4.        Satu Grünthal  Marie Underist, P. Mustapääst ja 1920. aastate ballaadidest

5.        Maarja Vaino  Saladused ja narri kuju Anton Hansen Tammsaare poeetikas

6.        Maarja Hollo  Mäletamine ja nostalgia Karl Ristikivi romaanis „Kõik, mis kunagi oli” ja Bernard Kangro Joonatani-romaanides

7.        Ivo Heinloo  Flanöör nõukogude provintsipealinnas. Üks vaatenurk Peeter Sauteri romaanile „Indigo”

8.        Virve Sarapik  Sammas ja labürint: Jüri Ehlvesti tekstuaalsest ruumist

9.        Leo Luks  Ülev ei Kivisildniku luules. Üks lugemisviis

10.       Epp Annus  Argiilma poeetika ja pidulik elu

 

TEOORIAVAHENDUS


Harold Bloom  Mõjuäng: luuleteooria. Clinamen ehk poeetiline väärlugemine

Tiina Kirss  Saatesõna tõlkele

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.