Methis nr 11 (kevad 2013)

Nullindate erinumber

https://doi.org/10.7592/methis.v8i11

Koostajad,  toimetajad: PIRET VIIRES, PRIIT KRUUS


Keeletoimetajad: Katrin Raid, Maarja Hollo

Resümeede tõlked: Tiina Randviir, autorid

Resümeede toimetaja: Richard Adang


SISUKORD


Saateks

Piret Viires, Priit Kruus - Nurklikud nullindad: sissejuhatuseks 21. sajandi esimese kümnendi kirjandusse  


ARTIKLID


1. Piret Viires - Digimodernistlik eesti kirjanik

2. Aare Pilv  - Väike teatmik (Tartu) paranoiakriitilise risoomi kohta

3. Priit Kruus - Nooruse valuuta. „Noorkirjanik“ ja „rühmitus“ nullindatel 

Igor Kotjuh - Eesti venekeelse kirjanduse nullindate põlvkond: vastuvõtt ja tõrked omaks tunnistamisel 

4. Anneli Kõvamees - Nullindate reisikirjad: minu-vaated maailmale 

5. Leena Kurvet-Käosaar, Rutt Hinrikus - Omaeluloolisus nullindatel 

6. Luule Epner - Teispool draamat: tekst nullindate teatris 


TEOORIAVAHENDUS


7. Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker - Märkmeid metamodernismist

Piret Viires - Timotheus Vermeuleni ja Robin van der Akkeri metamodernism


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.