Methis 30 (sügis 2022)

Keskkondluse erinumber

https://doi.org/10.7592/methis.v24i30


ISBN 978-9916-27-112-4

ISBN 978-9916-27-113-1 (pdf)

Terviknumbri PDFToimetajad:

Ulrike Plath, Elle-Mari Talivee, Kadri Tüür


Keele- ja tegevtoimetaja: Kanni Labi
Inglise keele tõlkija ja toimetaja: Ene-Reet Soovik

SISUKORD


SISSEJUHATUS

Ulrike Plath, Elle-Mari Talivee, Kadri Tüür, Aet Annist    Loodusmõttest aktivismini: saateks keskkondluse erinumbrile, 5-26

ARTIKLID

1. Ulrike Plath, Kaarel Vanamölder Põrkuvad „ilmamaad“ 17. sajandi Liivimaal, 27-46

2. Karl Hein Eesti loomakaitseliikumine sõdadevahelisel perioodil. Erich Kattenbergi tegevus, 47–67

3. Elle-Mari Talivee Vladimir Beekman, Aatomik ja fosforiidisõda, 68–91      

4. Linda Kaljundi  Kunst, keskkond ja keskkonnaliikumine Eestis 1960.–1980. aastatel – mõningatest hästi unustatud seostest ja suundumustest, 92–116

5. Viktor Pál Keskkonnakaitse autoritaarsetes ühiskondades (tlk Kanni Labi) 117–131

6. Olev Liivik Vastuseisust protestideni: võitlus fosforiidikaevanduste vastu 1970. ja 1980. aastate Eestis, 132–155  

7. Tõnno Jonuks, Lona Päll , Atko Remmel, Ulla Kadakas Sõjakas kaitse – konfliktid loodus- ja kultuuripärandi hoiu kujundamisel, 156–183


VABAARTIKKEL

8. Raili Lass Stanislavski süsteem kui draamatõlkija töövahend, 184–197


TEOORIAVAHENDUS 

9. Timothy MortonKeskkondlus (tlk Ene-Reet Soovik; ainult trükiversioonis)


Teooriavahenduse saatesõna

10. Ene-Reet Soovik, Kadri Tüür Timothy Mortonist, romantismist ja keskkondlusest, 211–222  


VARIA

11. Kati LindströmKeskkonnahumanitaaria. Ühe uurimisala väljakujunemisest läbi suurkonverentside prisma, 223–227


12. Tambet Muide Roheliste rattaretked aastail 1988–1993,  228–235

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.