Kolleegium

Peatoimetaja: Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum

Keele- ja tegevtoimetaja:
Kanni Labi, Eesti Kirjandusmuuseum
 Rahvusvaheline toimetuskolleegium:

Tiina Ann Kirss - Eesti Kirjandusmuuseum / Tartu Ülikool (kolleegiumi esimees)

Luule Epner - Tallinna Ülikool

Satu Grünthal - Helsingin Yliopisto

Cornelius Hasselblatt -  Eesti Teaduste Akadeemia, välisliige

Robert Hughes - Ohio State University
Maire Jaanus - Columbia University, Barnard College

Pirkko Koski - Helsingin Yliopisto

Leena Kurvet-Käosaar - Tartu Ülikool

Arne Merilai - Tartu Ülikool

Daniele Monticelli - Tallinna Ülikool

Thomas Salumets - University of British Columbia

Virve Sarapik - Eesti Kunstiakadeemia

Anneli Saro - Tartu Ülikool 

Jaan Undusk - Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinna Ülikool

Piret Viires - Tallinna Ülikool
 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.