Methis nr 1-2 (kevad-sügis 2008)

Noor-Eesti erinumber

"Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus"

ISBN 978-9949-418.93-0 (trükiversioon)

https://doi.org/10.7592/methis.v1i1-2


Koostajad: MARIN LAAK, SIRJE OLESK
Toimetaja: Marin Laak
Keeletoimetajad: Maarja Hollo, Katrin Raid
Korrektuur: Maarja Hollo, Johanna Ross, Pille-Riin Larm

Resümeede tõlked: Tiina Ann Kirss

Sisukord

 

Tiina Kirss – Saateks

Sirje Olesk, Marin Laak – Noor-eesti rollist eesti kirjandus- ja kultuuriloos

 

ARTIKLID

 1. Jüri Kivimäe – Noor-Eesti tähendust otsides: vanu ja uusi mõtteid
 2. Cornelius Hasselblatt – Sajand hiljem. Mida Noor-Eesti tegi ja mida ta ei teinud
 3. Jüri Talvet – Mis Noor-Eesti Liivi-kaanonisse ei mahtunud
 4. Ülar Ploom – Ridala ikoonikast sümbolismi esteetika taustal
 5. Tiina Ann Kirss – Pegasus ja puuhobune. James Joyce’i „Kunstniku noorpõlveportree” ja Friedebert Tuglase „Felix Ormusson”
 6. Antoine Chalvin – Johannes Aavik ja prantsuse keel
 7. Kaia Sisask – Mõningaid tähelepanekuid Johannes Aaviku kirjanduslikust prantsuse-orientatsioonist ja tõlketegevuse spetsiifikast
 8. Mirjam Hinrikus – J. Randvere „Ruthist”  eesti kirjandusliku dekadentsi ühest esimesest näitest
 9. Rutt Hinrikus – Noor-Eesti ja naised
 10. Ülle Pärli – Vene kirjandus venestusaja eesti koolides
 11. Lea Pild – Küsimus „vene mõjust” F. Tuglase artiklis „Valeri Brjussov”
 12. Liina Lukas – Noor-Eesti ja saksa kirjandus
 13. Mari Tarvas – Mõtisklusi Rilkest
 14. Katri Aaslav-Tepandi – Noor eesti teater ja Noor-Eesti
 15. Jaanus Kulli – Bernhard Linde. Noor-Eesti vooriülem
 16. Tiiu Talvistu – Noor-Eesti kunstnikud
 17. Virve Sarapik – Noor-Eesti antifuturismist
 18. Tiit Hennoste – Noor-Eesti enesekoloniseerimisprojekt. Teine osa. Kirjandusmõtteviisid ja nende suhted kolonialismiga 20. sajandi algupoole eesti kirjanduses
 19. Daniele Monticelli – Noor-Eesti projektist praeguse Eesti kultuurilis-poliitilise diskursuse taustal. Kriitilised ülestähendused
 20. Rein Veidemann – Ühe (suure) kultuurinarratiivi saatus: Noor-Eesti


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.