V

Berk Vaher

Linnade (ümber)kirjutamise võimalustest (Teooriavahenduse saateartikkel)


Kaisa Vaher

Kolm Eesti Robinsoni: Daniel Defoe romaan eesti tõlkes

 

Maret Vaher

Matemaatiline mäng ja „pronksiaeg“. Karl Ristikivi ajalooliste teoste struktuur


Maarja Vaino

Saladused ja narri kuju Anton Hansen Tammsaare poeetikas


Religioossed motiivid „Rooma päevikus“ ja „Hingede öös“. Võrdlevaid tähelepanekuid


Kaarel Vanamölder
Põrkuvad „ilmamaad“ 17. sajandi Liivimaal

 

Rein Veidemann

Ühe (suure) kultuurinarratiivi saatus: Noor-Eesti


Jüri Talveti filoloogiline teekond: hispaaniakeelsest maailmast Eestisse ja tagasi


Kakskümmend aastat Interlitterariat (Intervjuu)


Boris Veizenen

Faddei Bulgarin ja baltisakslased. Eenese positsioneerimine äratuskella metafoori kaudu

 

Ekaterina Velmezova

Autoritõlke teoreetilisest ja praktilisest väärtusest Jaan Kaplinski luuletuse "Valgus ei saagi vanaks" näitel


Mart Velsker

Saateks


Kreml ja Kreenholm, Talvepalee ja Toompea. Linnad stalinismiaja eesti luules


Andreas Ventsel

Grupuskulaarne identiteediloome paremäärmuslaste võrgusuhtluses


Timotheus Vermeulen

Märkmeid metamodernismist (Teooriavahendus)

 

Anna Verschik

Keeleliste elulugude uurimisvõimalusi: Dagmar Normeti mitmekeelne lapsepõlv Eestis
Margus Vihalem

Poliitiline esteetika ja selle empiirilised rakendused: nõukogude ühismajand kui spetsiifiline tajumaailm


Kristi Viiding

Non tibi per ventos veneranda Poëtica crescit... Johannes Hörnick ja humanistlik poeetikakäsitlus varauusaegses Eestis (Teooriavahenduse saateartikkel)

 

Piret Viires

Üksildus küberruumis: autori individuaalsus
ja teksti autonoomia


Nurklikud nullindad: sissejuhatuseks 21. sajandi esimese kümnendi kirjandusse (Saatesõna)


Digimodernistlik eesti kirjanik


Timotheus Vermeuleni ja Robin van der Akkeri metamodernism (Teooriavahenduse saateartikkel)


Kirjandus ja digitaalne tehnoloogia

 

Digikultuuri väljakutseid. Kultuuripärandi kasutamine humanitaarteaduses ja hariduses   (Saatesõna)


Uued loomevõimalused internetis. Märkmeid sotsiaalmeedia kirjandusest

Jaak Viller

Kaarel Irdi repertuaaripoliitilised vaated Vanemuise teatri juhina


Sandra Vlasta

Nihkuv mitmekeelsus: Jhumpa Lahiri kasv (mitmekeelsest) kirjanikust (enese)tõlkijaks


Piret Voolaid

Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis


Vadim Vozdvizhensky

Grigori Skovoroda motivatsiooni otsimas

 

Marek Volt

Esteetilise suhtumise mõiste Nõukogude Eesti esteetikas

 

Kunst kui tundenakkus: Lev Tolstoi kunstidefinitsioon analüütilises perspektiivis


Aleksander Väljamäe
Kunstiliste sekkumiste kasutamine füsioloogiapõhiste interaktsioonide uurimiseks etenduskunstis
 

Eike Värk

Traditsiooni ja uuenduse mõju näitlejaloomingule läbi aja: Salme Reegi näide


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.