M

Mari-Liis Madisson

Mütoloogilisest mõtlemisest kahe-jalaga-maa-peal-seletustes


Grupuskulaarne identiteediloome paremäärmuslaste võrgusuhtluses


Maria Malikova

„Bukvalistide kukutamise“ alguse juurde: 1934. aasta


Gustav Malts

Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest (Arhiivileid)


Maria Mandri

Murdelisest tegelaskõnest "Tõe ja õiguse" I osas

Jani Marjanen

Raili Marling
„Muutume masinateks“. Tehnoloogia ja soolistatud kehad ameerika modernismis

Autentsus ja sügavuse illusioon afektide kujutamises: taju ja performatiivsus nüüdisaegses ilukirjanduses ja autofiktsioonis

Performatiivsus, etendus ja taju (Saatesõna)

Ave Mattheus

Lapse(põlv) 19. sajandi teise poole Eestis omaelulooliste tekstide näitel


Tõlkepärl eesti ilukirjanduse algusaegadest – esimene eestikeelne robinsonaad


Miriam McIlfatrick-Ksenofontov

Maria Tymoczko angažeeritud tõlketeadus (Teooriavahenduse saateartikkel)


Tõlkepoeetikast teksti ja keele taustal


Theo Meder

Eluraamatute arvutianalüüs – prooviuurimus


Marie-Luise Meier

Vaikesätte jälgedes: valikuarhitektuuri navigeerimine videomängudes

Aurika Meimre

Sõdadevaheline vene emigratsioon suures ilmas ja väikeses Eestis


Lauma Mellēna-Bartkeviča

Piire ületav ooper: uued tehnoloogiad ja mediatiseerimine


Brita Melts

Karl Ristikivi Vahemere-ruum


Arne Merilai

Teoreetilise ühendvälja poole (Manifest)


Tooma rõõmusõnumid (Arvustus)


Parallelistlik poeetika (Saatesõna)


Maamesilasena maailmas ehk lihtsalt Jüri Talveti meetodist


Tehnikapööre ja luulekääne: tule Jumal appi


Kaplinski joon ja Rummo sädemed. Struktuurivõrdlus

Marek Miil

Topeltstandardid Eesti Televisiooni parteialgorganisatsioonis aastatel 1968–1988


Marju Mikkel

Nooreestlased arvustuses ja arvustajatena: lugejakontseptsioonist 20. sajandi alguse kriitikas


Krista Mits

Pilk ingliskeelse kirjanduse tõlgetele 18. sajandi lõpust 20. sajandi algusveerandini 


Daniele Monticelli

Noor-Eesti projektist praeguse Eesti kultuurilis-poliitilise diskursuse taustal. Kriitilised ülestähendused  


Kuidas kirjutatakse tõlkelugu? (Saatesõna)


Kirjanduslik mitmekeelsus tõlkes: tekstid, kontekstid, agendid. Sissejuhatus

David Chioni Moore

Kas post- postkoloniaalses on post- postsovetlikus? Globaalse postkoloniaalse kriitika poole (Teooriavahendus)


Karl Morgenstern

Kujunemisromaani olemusest. Ettekanne, peetud 12. detsembril 1819 Tartu ülikoolis (Teooriavahendus)


Timothy Morton

Keskkondlus (Teooriavahendus, tlk Ene-Reet Soovik; ainult trükiversioonis)


Michelle Mueller

Korduse parallelism Betti Alveri luuletustes "Elu on alles uus" ning "Jälle ja jälle"


Tambet Muide

Roheliste rattaretked aastail 1988–1993  (Varia)


Eetu Mäkelä
Arvutiteaduse kaasamine humanitaarharidusse  

Indrek Männiste

Kirjandus tehnikaajastul. (Sissejuhatus)


Kirjandus, kontrapunkt ja cantus technicus 


Aile Möldre

Ilukirjanduse tõlked 20. sajandi esimese poole Eesti ja Soome raamatutoodangus (1900–1940)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.