S

Maris Saagpakk
Ambivalentsus baltisaksa naiste mälestustekstides


Mitmekeelsusest baltisaksa kirjanduse eestikeelsetes tõlgetes

Liina Saarlo
Regilaul tuulte pöörises. Eesti folkloristika poliitiliste muutuste ajajärgul 20. sajandi keskel

Edward Said  

Mõtisklusi pagulusest (Teooriavahendus; ainult trükiväljaandes)

Aija Sakova
Kohustus kannatada, et näha ja mõista. Ene Mihkelsoni ja Ingeborg Bachmani kirjanikunägemus

Lugedes eesti kirjandust läbi saksa kirjanduse prisma ehk kuidas Ivask Ivaskist sai tuntud kirjandusteadlane

Arhiivimaterjalide juurdepääsu ja konteksti küsimused Õpetatud Eesti Seltsi käsikirjakogu näitel 

Ilmar Laabani (luule)dialoog Paul Celani ja Nelly Sachsiga / Ilmar Laaban’s (poetic) dialogue with Paul Celan and Nelly Sachs

Thomas Salumets
Meisterlikud õpipoisid. Jaan Kaplinski ja tema hingesugulane Tomas Tranströmer

Tiina Saluvere
Millisena paistab meile nõukogude aeg? (Saatesõna)

Kaebekirjade kiituseks ehk kommentaariks ühele arhivaalile (Arhiivileiu saateartikkel)

Inga Sapunjan
Maailmakirjanduse paabel kutsub teisi keeli kuulama. ICLA konverents Viinis, 21.07–27.07.2016 (Varia) 

Virve Sarapik
Noor-Eesti antifuturismist

Sammas ja labürint: Jüri Ehlvesti tekstuaalsest ruumist

Üksildus küberruumis: autori individuaalsus ja teksti autonoomia


Anneli Saro
Teater: stabiilsus ja dünaamika

Eesti teatrisüsteemi dünaamika: repertuaariteatri kaitsel


Postdramaatiline teater ja autobiograafiline lavastus sotsiaalses kontekstis

Representatsioon, presentatsioon ja kohalolu teatris (Saatesõna)

Reaalsuse re/presenteerimise strateegiad etenduskunstides

Intervjuu Merle Karusooga

Piiride ületamise dünaamika. Hella Wuolijoki juhtum


Performatiivsus, etendus ja taju (Saatesõna)

Kunstidevahelise etenduse poeetika ja taju

Jean-Pierre Sarrazac
Tunnistaja ning rapsood ehk jutuvestja tagasitulek (Teooriavahendus)

Mari Sarv
Veel kord regilaulu parallelismist, poeetilisest sünonüümiast ja analoogiast

 

Digikultuuri väljakutseid. Kultuuripärandi kasutamine humanitaarteaduses ja hariduses   (Saatesõna)


Regilaulude teema-analüüs: võimalusi ja väljakutseid

Willmar Sauter

Teater – maja, trupp, kunstiliik: terminoloogia versus reaalsus


Kasra Seirafi
Neli võimalust liitreaalsuse kogemiseks muuseumis

Karin Sibul
Eesti Vabariigi sümboolne kapital ja suuline tõlge aastatel 1918–1940

Teatrietenduste sünkroontõlkest eesti keelest vene keelde aastatel 1944–1991

Andra Siibak
Digipõlvkonnast sotsiaalmeedia põlvkonnaks. Põlvkondlikku enesemääratlust kujundavad trendid Eesti noorte internetikasutuses  

Kirsten Simmo
„Tabamata ime“ tabatud proovid (Arhiivileiu saateartikkel)

Kaia Sisask
Mõningaid tähelepanekuid Johannes Aaviku kirjanduslikust prantsuse-orientatsioonist ja tõlketegevuse spetsiifikast

Ene-Reet Soovik
Kolm Eesti Robinsoni: Daniel Defoe romaan eesti tõlkes

Kodu käsitlused Jaan Kaplinski luules


Lähme linna kirjutama! Kirjanduslikest linnauuringutest Eestis (Saatesõna)

Rebenenud linn. II maailmasõja linnamaastikud Bernard Kangro Tartu-tsükli kolmes viimases romaanis 

Avatusse astudes. Jaan Kaplinski ja Ilmar Laabani loome kokkupuuted ja mitmekesisus (Saatesõna)

Tuulest tulek. Jaan Kaplinski luule tuuline maailm / Coming from the Wind: The Windy World of Jaan Kaplinski’s poetry

Timothy Mortonist, romantismist ja keskkonnast (Teooriavahenduse saateartikkel)

Tatjana Stepaništševa
Johannes Aavik ja vene kirjandus: biograafiline ja kultuurilis-ideoloogiline kontekst

Jurgita Staniškytė
Nihkuv vaatepunkt: teatritraditsiooni ümberkirjutamine postmodernistliku kultuuri äärealadel

Ebastabiilsuse seisund: performatiivne pööre ja Leedu nüüdisteater

Iaroslava Strikha
Sina ütled „Horošo“, mina ütlen „Horrorshow“: venekeelsete katkendite ingliskeelsed tõlked ukrainakeelses kirjanduses

Elin Sütiste
Tõlkelugu ja kultuurimälu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.